Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Enkele voorbeelden (vervolg)...

Cursussen/opleidingen: Applicatiekompas loodst u behendig langs administratieve knelpunten en fungeert tevens als gids waar het opleidingen en cursussen betreft die van belang kunnen zijn voor een goede continuïteit binnen uw bedrijf. Gelet wordt op een juiste verhouding tussen investering en rendement van tijd, mens en middelen.

Reorganiseren/herstructureren: Een reorganisatie of herstructurering binnen een bedrijf vraagt veel tijd, zorg en aandacht. Het gaat niet alleen om bedrijfsprocessen, maar vaak ook om mensen. Applicatiekompas zorgt voor een zo vloeiend mogelijk verloop van de overbruggingsfase en verliest daarbij niet de uiteindelijke doelstelling uit het oog: een goed functionerende en rendabele organisatie.

ISO-certificering: U bent ambitieus en neemt uw zaken zeer serieus. Daarom wilt u aan uw bedrijf een branche-erkende kwalificatie toevoegen. Applicatiekompas begeleidt u in elke stap van de procedure naar het benodigde ISO-certificaat, waarbij ervaring, inzicht en marktgerichte know-how volledig ten dienste staan van uw bedrijf!

AK-bemiddelingsbureau: Soms ontbreekt het aan voldoende werk en anders ontbreekt het bij voldoende werk wel aan vakbekwaam en goed getraind personeel, in beide gevallen bent u bij Applicatiekompas aan het juiste adres!

Kortom: Applicatiekompas, de wegwijzer waar u mee thuis kunt komen.

terug: home:

Applicatiekompas Cambriumstraat 132 6412 DJ HEERLEN Parkstad Limburg, Nederland

T: 0031(0)455709289
F: 0031(0)455724978

Applicatiekompas | HEERLEN, Parkstad Limburg NL | +31(0)45 570 92 89 | +31(0)45 572 49 78 | info@applicatiekompas.nl